money loans
unsecured loans
guaranteed payday loans

Nasz kanał na Picasa

Invalid RSS link or you're not allowed to read this Picasa gallery or album.

Nasz kanał na Youtube

You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.


Nasze Blogi

Nasz kanał na Picasa

SlideshowFx Picasa Widget for Joomla!
Copyright © 2010 www.OopsTouch.com

O projekcie

Interaktywny system współpracy w zakresie komercjalizacji wynalazków i badań naukowych.
 
Brak systemów wspierających proces komercjalizacji badań naukowych powoduje, że od kilkunastu lat polska nauka rozwija się w oderwaniu od realiów gospodarki. Pracownikom naukowym brakuje odpowiednich instrukcji o szacunkowej wartości oraz sposobach finansowania własnych badań. W związku z tym opracowaliśmy projekt, który ma na celu wypracowanie narzędzia usprawniającego komercjalizację wiedzy i wynalazków. W ramach projektu powstanie – Konwerter - interaktywne narzędzie do konstruowania specyficznego biznes planu – dedykowane naukowcom, których pomysł na biznes opiera się na zaawansowanych technologiach. 
 
 Aplikacja w odróżnieniu od  tradycyjnego biznes planu będzie zawierała takie elementy jak:

  • analizę typu wynalazku i  jego ochrony prawnej
  • odczynniki mierzenia wartości i ryzyka:  finansowego, technologicznego, produkcyjnego
  • analiza zastosowania wynalazku w kompozytach i produktach ostatecznych
 
Termin realizacji projektu: 01.03.2012 – 31.10.2013

Cele projektu
W początkowej fazie projektu zostaną przeprowadzone badania w grupie 200 osób z zakresu stanu i barier komercjalizacji wiedzy. Po analizie wyników badań zostanie wypracowane narzędzie – Konwerter, który usprawni komercjalizację wiedzy i wynalazków. Dzięki temu zwiększy się poziom wiedzy i umiejętności środowiska naukowego z zakresu oceny badań naukowych co pozwoli na opracowywanie projektów do komercjalizacji, następnie na skuteczne urynkowienie nowych produktów. Za pomocą Konwertera 50 pracowników podmiotów województwa łódzkiego podniesie swoje umiejętności związane z opracowaniem biznesowym prac naukowych.

Narzędzia
W ramach projektu powstanie Konwerter komercjalizacji prac naukowych. Aplikacja będzie panelowym narzędziem badania właściwości technologii, dane będą konwertowane, wyniki analiz dostępne w formie dokumentu dzięki czemu analiza może być przedstawiona potencjalnym inwestorom i przedsiębiorcom. Będzie ona zawierała następujące panele:

  • Audyt Pomysłu – forma biznes planu, analiza: typ wynalazku, ochrona prawna, rynek docelowy
  • Algorytm Badania Wartości Prac Badawczych – finansowa analiza badań, odczynniki mierzenia wartości i ryzyka: finansowego, technologicznego, produkcyjnego, prawno- regulacyjnych, środowiskowo społecznych
  • Produktowa An. Technologii – Analiza zastosowania wynalazku w kompozytach i produktach ostatecznych
  • Akcelerator Rynkowy – Analiza stosunku konkurencyjności poprzez analizę relacji wynalazku z innymi potrzebami potencjalnych odbiorców
  • Rekomendacja Sposobu Finansowania
 
Personel projektu:
Kierownik Projektu: Michał Owczarek
Specjalista ds. promocji i informacji: Monika Grodzka
Specjalista ds. rozliczeń finansowych: Beata Łagida
Menedżer Projektów Naukowych: Martyna Przewoźnik